Mūsų siūlomos paslaugos
LT

Gamintojams ir importuotojams:

•    Vedame pakuočių, apmokestinamųjų gaminių, baterijų, elektros ir elektroninės įrangos, transporto priemonių ir  alyvų apskaitas;
•    Pildome Mokesčio už aplinkos teršimą pakuotės ir apmokestinamųjų gaminių atliekomis deklaracijas bei ataskaitas valstybės institucijoms;
•    Pildome elektros ir elektroninės įrangos, transporto priemonių, alyvų ataskaitas, įmonei pageidaujant pateikiame valstybės institucijoms;
•    Registruojame Gamintojų ir importuotojų sąvade;
•    Atvykstame į įmonę, įvertiname įmonės aplinkos apsaugos srities atitikimą galiojantiems reikalavimams, pateikiame atsakingam darbuotojui išvadas apie trūkumus;
•    Teikiame konsultacijas apie pakuočių ir pakuočių atliekų, apmokestinamųjų gaminių,  baterijų ir akumuliatorių, elektros ir elektroninės įrangos, alyvų, transporto priemonių surinkimą ir perdirbimo veiklos organizavimą;
•    Organizuojame mokymo seminarus.

plačiau

Transporto priemonių techninės priežiūros ir remonto veiklą vykdančioms įmonėms:

•    Pildome transporto priemonių techninės priežiūros ir remonto pirminės atliekų apskaitos žurnalus;
•    Rengiame pirminės atliekų apskaitos metines ataskaitas valstybės institucijoms;
•    Užpildome veiklos vykdytojo, vykdančio transporto priemonių techninę priežiūrą ir remontą, deklaraciją valstybės institucijoms;
•    Konsultuojame dėl įstatymų reikalavimų tvarkyti veiklos metu susidarančias atliekas. 

plačiau

Importuotojams, gamintojams, profesionaliems cheminių medžiagų ir preparatų naudotojams:

•    Vedame cheminių medžiagų ir preparatų  apskaitą; 
•    Rengiame metines cheminių medžiagų ir preparatų ataskaitas valstybės institucijoms.

plačiau

Atliekų tvarkymo veiklą vykdančioms įmonėms:

•    Vedame pirminę atliekų apskaitą;
•    Rengiame metines atliekų apskaitos ataskaitas valstybės institucijoms;
•    Pildome Paraiškas registruotis Atliekas tvarkančių įmonių registre.

plačiau